Rzeka Liwiec płynie przez teren województwa mazowieckiego i stanowi historyczną granicę między Mazowszem a Podlasiem.
Jej długość to około 142 km. Ma dwa źródła – południowe (uważane za główne) nieopodal miejscowości Sobicze, oraz północne (tzw. Liwiec II) na terenie miejscowości Zawady.
Wysokość głównego źródła znajduje się na 161 m n.p.m., natomiast ujście do Bugu w Kamieńczyku na 84 m n.p.m. Spadek rzeki wynosi 0,54%. Średni przepływ w Łochowie
 wynosi 10,5 m³/s.
Rzeka przepływa przez miejscowości: Chodów, Pruszyn, Mokobody, Wyszków (pow.węgrowski), Liw, Węgrów, Starawieś, Paplin, Kalinowiec, Łochów, Urle, Kamieńczyk.
Głównymi dopływami Liwca są: Muchawka (L), Kostrzyń (L), Czerwonka (P), Miedzanka (P), Osownica (L) (L-lewy, P-prawy).
Rzeka Liwiec ze swoją doliną jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji Węgrowa i okolic. Jej wyjątkowe walory przyrodniczo-turystyczne zostały docenione wpisem do rejestru obszarów chronionych – NATURA 2000.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/bmo-expo/classes/theGallery.php on line 136