PRZYSTAŃ LIWIEC

+48 538 00 00 57
+48 538 00 00 58

biuro@przystanliwiec.pl

Rzeka Liwiec

Lokalizacja:

Położenie
Rzeka Liwiec płynie przez teren województwa mazowieckiego i stanowi historyczną granicę między Mazowszem a Podlasiem.
Długość
Jej długość to około 142 km.
Źródło
Ma dwa źródła – południowe (uważane za główne) nieopodal miejscowości Sobicze, oraz północne (tzw. Liwiec II) na terenie miejscowości Zawady. Wysokość głównego źródła znajduje się na 161 m n.p.m., natomiast ujście do Bugu w Kamieńczyku na 84 m n.p.m.
Spadek i przepływ
Spadek rzeki wynosi 0,54%.
Średni przepływ w Łochowie wynosi 10,5 m³/s.
Dopływy
Głównymi dopływami Liwca są: Muchawka (L), Kostrzyń (L), Czerwonka (P), Miedzanka (P), Osownica (L)
(L-lewy, P-prawy).
Bieg rzeki
Rzeka przepływa przez miejscowości: Chodów, Pruszyn, Mokobody, Wyszków (pow.węgrowski), Liw, Węgrów, Starawieś, Paplin, Kalinowiec, Łochów, Urle, Kamieńczyk.
Natura
Rzeka Liwiec ze swoją doliną jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji Węgrowa i okolic. Jej wyjątkowe walory przyrodniczo-turystyczne zostały docenione wpisem do rejestru obszarów chronionych – NATURA 2000.